Elgg (Social Networking)

Elgg (Social Networking) Image 1

Elgg เป็น Open Souce Software ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์แบบ Social Networking โอเพนซอร์ส

Elgg เป็น Open Souce Software ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์แบบ Social Networking พัฒนาด้วยภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL เช่นเดียวกับ Open source อื่นๆ รองรับเทคโนโลยี OpenDD, OpenID และ OpenSocial ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บไซต์ จะมีหน้าบริหารจัดการProfile ของตัวเอง รวมไปถึงสามารถใช้บริการ Web Blog, Forum, Photo Gallery และ File Repository เป็นต้น โดยสามารถตั้งค่าการเผยแพร่และให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองในแต่ละ ส่วนได้ ทั้งนี้ Elgg สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ Intranet เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารภายในองค์กร

Who's Online

มี 3111 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์